kdo jsme

Komerční GMBH Sobuy se sídlem v Německu nabízí inovativní a moderní vybavení. Přímý prodej a výsledné náklady v dodavatelském řetězci umožňují vysokou kvalitu na velmi atraktivní prodejní cenu ve smyslu koncového zákazníka.

Produktové portfolio

Specializace umožňují nejvyšší výkon! Specializujeme se na segmenty nábytku a nábytku. Kompetence zaměřením v těchto oblastech zaručuje vyšší výhodu zákazníka, vyšší produktivitu a účinnost.

design

Výsledky z našeho výzkumu, budoucí trendy zaměřené na budoucí a změnu potřeb zákazníků jsou relevantními ukazateli vývoje našich návrhů. Samostatným rozvojem našeho designérského týmu funguje pro kreativní a současná řešení pro každý životní prostor. Naším maximem a jedinečným prodejním místem našich návrhů je vysoká „individualita v nejvyšší možné výhodách“.

 

Řízení jakosti

Je to spokojenost zákazníka, která se odráží v kvalitě produktu a našeho výkonu.
Akce zaměřená na zákazníka a stálé zlepšování, a to jak ve výrobě, tak v našich procesech, nám umožňují dlouhodobě zůstat konkurenceschopní.
Sledováním všech charakteristických dat v celém hodnotovém řetězci je možné rychle reagovat a implementovat stálé zlepšení.

Doručení zákazníkům

Přímý prodej a výsledné náklady v dodavatelském řetězci umožňují vysokou kvalitu na velmi atraktivní prodejní cenu ve smyslu koncového zákazníka.
Spolupráce s našimi poskytovateli služeb přepravních služeb je stanovena nejen na základě ekonomických aspektů, ale také podle klíčových údajů, jako jsou podmínky a doručovací kvóta. Výsledkem jsou krátké dodací lhůty a vysoce kvalitní služba v zájmech zákazníka.

Wer sind wir...

Seit 2007

Die in Deutschland ansässige Sobuy Commercial GmbH bietet innovative und moderne Einrichtungslösungen. Der Direktvertrieb und die dadurch eingesparten Kosten in der Lieferkette ermöglichen eine hohe Qualität zu einem sehr attraktiven Verkaufspreis im Sinne des Endkunden.

PRODUKTPORTFOLIOSpezialisierungen machen Spitzenleistungen möglich! Wir haben uns in den Segmenten Möbel und Einrichtung spezialisiert. Die Kompetenz durch den Fokus in diesen Bereichen garantiert einen höheren Kundennutzen, höhere Produktivität und Effektivität.

DESIGN

Die Ergebnisse aus unseren Recherchen, zukunftsorientierte Trends und der Wandel der Kundenbedürfnisse sind maßgebliche Indikatoren für die Entwicklungen unserer Designs.Durch Eigenentwicklungen arbeitet unser Design Team an kreativen und zeitgemäßen Lösungen für jeden Wohnraum. Hohe „Individualität bei höchstmöglichen Nutzen“ ist unsere Maxime und das Alleinstellungsmerkmal unserer Designs.

QUALITÄTS-MANAGEMENT

Es ist die Zufriedenheit des Kunden, die sich in der Qualität des Produktes und unserer Leistung widerspiegelt. Kundenorientiertes Handeln und stätige Verbesserung, sowohl in der Produktion, als auch bei unseren Prozessen ermöglichen es uns langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch Überwachung sämtlicher Kenndaten in der gesamten Wertschöpfungskette ist es uns möglich schnell zu reagieren und eine stetige Verbesserung umzusetzen. 

LIEFERUNG AN KUNDEN

Der Direktvertrieb und die dadurch eingesparten Kosten in der Lieferkette, ermöglichen eine hohe Qualität zu einem sehr attraktiven Verkaufspreis im Sinne des Endkunden. Die Zusammenarbeit mit unseren Versanddienstleistern wird nicht ausschließlich anhand ökonomischer Aspekte bestimm, sondern durch Kennzahlen, wie Laufzeiten und Zustellquote definiert. Kurze Lieferzeiten und einen qualitativ hochwertigen Service im Sinne des Kunden sind das Ergebnis.

Wichtig (Steuerliche Sachverhalt): Wir nehmen an OSS-Verfahren teil. Alle Rechnungen werden automatisch als für Privatkunden mit Mehrwertsteuer erstellt. Wenn Sie Geschäftskunden sind, bitte lassen Sie uns eine Nachricht mit Ihrem Firmennamen und gültige VAT Nummer hinten.

Nákupní podnik (0)

Váš nákupní vozík je v tuto chvíli prázdný.