Zřeknutí se odpovědnosti

Interpretace a definice


Výklad

Slova, o nichž je počáteční dopis kapitalizován, mají významy definované za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se objevují v singulárním nebo v množném čísle.

Definice

Pro účely tohoto vyloučení odpovědnosti:

  • Společnost (označováno jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“ v tomto vyloučení odpovědnosti) odkazuje na Sobuy Commercial GmbH, Neuer Höltigbaum 6, 22143 Hamburg.
  • Servis odkazuje na web.
  • Vy znamená jednotlivec, který má přístup ke službě nebo společnosti nebo jinou právnickou osobu jménem, ​​na kterou takový jednotlivec přistupuje nebo používá službu, podle potřeby.
  • webová stránka odkazuje na sobuy, přístupný z https://www.sobuy.de/

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené ve službě jsou pouze pro obecné informační účely.

Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu služby.

V žádném případě nebude společnost odpovědná za jakékoli zvláštní, přímé, nepřímé, následné nebo náhodné škody nebo jakékoli škody, ať už v jednání s smlouvou, nedbalostí nebo jiným deliktem, které vyplývají z používání služby nebo v souvislosti s používáním služby nebo obsah služby. Společnost si vyhrazuje právo provádět dodatky, odstranění nebo úpravy obsahu ve službě kdykoli bez předchozího upozornění. Toto vyloučení odpovědnosti bylo vytvořeno pomocí Generátor zřeknutí se odpovědnosti.

Společnost nezaručuje, že služba je bez virů nebo jiných škodlivých součástí.

Externí odkazy vyloučení odpovědnosti

Služba může obsahovat odkazy na externí webové stránky, které nejsou poskytovány nebo udržovány nebo žádným způsobem přidružené k společnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost nezaručuje přesnost, relevanci, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací na těchto externích webových stránkách.

Chyby a opomenutí vyloučení odpovědnosti

Informace poskytnuté službou jsou pouze pro obecné pokyny týkající se záležitostí zájmu. I když společnost přijme veškerá preventivní opatření, aby zajistila, že obsah služby je aktuální i přesný, mohou dojít k chybám. Navíc, vzhledem k měnící se povaze zákonů, pravidel a předpisů, mohou dojít k zpoždění, opomenutí nebo nepřesnosti v informacích obsažených ve službě.

Společnost neodpovídá za žádné chyby nebo opomenutí ani za výsledky získané z používání těchto informací.

Spravedlivé zřeknutí se odpovědnosti

Společnost může používat materiál chráněný autorskými právy, který nebyl vždy výslovně povolen vlastníkem autorských práv. Společnost dává takový materiál k dispozici pro kritiku, komentáře, zprávy o zprávách, výuku, stipendium nebo výzkum.

Společnost se domnívá, že to představuje „spravedlivé použití“ jakéhokoli takového materiálu chráněného autorským právem, jak je stanoveno v oddíle 107 autorských práv Spojených států.

Pokud si přejete použít materiál chráněný autorskými právy ze služby pro vaše vlastní účely, které přesahují spravedlivé použití, musíte získat povolení od vlastníka autorských práv.

Pohledy vyjádřily zřeknutí se odpovědnosti

Služba může obsahovat názory a názory, které jsou názory autorů a nemusí nutně odrážet oficiální politiku nebo postavení jakéhokoli jiného autora, agentury, organizace, zaměstnavatele nebo společnosti, včetně společnosti.

Komentáře zveřejněné uživateli jsou jejich výhradní odpovědností a uživatelé převezmou plnou odpovědnost, odpovědnost a vinu za jakýkoli urážku na cti nebo soudního sporu, který vyplývá z něčeho napsaného nebo jako přímým důsledkem něčeho napsaného v komentáři. Společnost neodpovídá za žádný komentář zveřejněný uživateli a vyhrazuje si právo odstranit jakýkoli komentář z jakéhokoli důvodu.

Žádné odpovědnosti za vyloučení odpovědnosti

Informace o této službě jsou poskytovány s vědomím, že společnost se zde nezabývá vykreslováním právních, účetnictví, daně nebo jiných profesionálních poradenství a služeb. Jako takový by neměl být používán jako náhrada za konzultaci s profesionálním účetnictvím, daními, právními nebo jinými kompetentními poradci.

V žádném případě nebude společnost nebo její dodavatelé odpovědná za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody, které vyplývají z nebo v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním nebo neschopností pro přístup nebo používání služby.

„Použijte na vlastní riziko“ zřeknutí se odpovědnosti

Všechny informace ve službě jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruky úplnosti, přesnosti, včasnosti nebo výsledků získaných z použití těchto informací a bez jakéhokoli druhu, výslovného nebo předpokládaného, ​​včetně, ale nejen na ni Záruky výkonu, obchodovatelnosti a kondice pro určitý účel.

Společnost nebude odpovědná za vás ani nikomu jinému za žádné učiněné rozhodnutí nebo opatření přijaté v závislosti na informacích poskytnutých službou nebo za jakékoli následné, zvláštní nebo podobné škody, i když je to doporučeno o možnosti takového náhrady škody.

Kontaktujte nás

Máte -li jakékoli dotazy ohledně tohoto vyloučení odpovědnosti, můžete nás kontaktovat:

Poslední aktualizace: 26. dubna 2022

    Nákupní podnik (0)

    Váš nákupní vozík je v tuto chvíli prázdný.