Obecné podmínky a informace o zákaznících

I. Obecné podmínky


§ 1 Základní ustanovení


(1) Následující smluvní podmínky se vztahují na smlouvy, které u nás uzavíráte jako poskytovatele (Sobuy Commercial GmbH) prostřednictvím webové stránky www.sobuy.de. Pokud není dohodnuto jinak, může objevit zahrnutí vašich vlastních podmínek, které používáte.


(2) Spotřebitelé ve smyslu následujících předpisů jsou každý přirozený člověk, který uzavírá právní transakci pro účely, kterou lze většinou připsat jejich komerční ani nezávislé odborné činnosti. Podnikatel je každý přirozený nebo právnický člověk nebo právní partnerství, které po uzavření právní transakce působí při výkonu jejich nezávislé profesní nebo obchodní činnosti.


§ 2 Vytvoření smlouvy


(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží.


(2) S nastavením příslušného produktu na našich webových stránkách předkládáme závaznou nabídku k uzavření smlouvy prostřednictvím systému online košíku zboží za podmínky uvedené v popisu článku.


(3) Smlouva přichází prostřednictvím systému online košíku pro zboží takto:
Zboží určené k nákupu je uloženo v „nákupním košíku“. Můžete zavolat „nákupní košík“ pomocí odpovídajícího tlačítka v navigačním lištu a kdykoli tam provést změny.
Po přístupu na stránku „hotovosti“ a zadání osobních údajů, jakož i podmínek platby a přepravy, se údaje objednávky konečně zobrazí jako přehled objednávky.


Pokud používáte okamžitý platební systém (např. Paypal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), budete
Buď vedl k přehledu objednávky v našem internetovém obchodě, nebo předal webu poskytovatele systému bezprostředních čísel.
Pokud dojde k předávání příslušného okamžitého počtu okamžitého systému, můžete použít odpovídající výběr nebo zadat svá data. Nakonec se zobrazí jako přehled objednávek na poskytovateli bezprostředního počtu okamžitě nebo poté, co jste byli vedeni zpět do našeho online obchodu.


Před odesláním objednávky máte možnost znovu změnit informace v přehledu objednávky, změnit (také prostřednictvím funkce „Back“ internetového prohlížeče) nebo zrušit objednávku.
Odesláním objednávky pomocí odpovídajícího tlačítka („koupit“ nebo podobné označení) můžete legálně vázat přijetí nabídky, což znamená, že je uzavřena smlouva.


(4) Zpracování pořadí a přenosu všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením smlouvy je částečně automatizováno e -mailem. Proto musíte zajistit, aby e -mailová adresa, kterou jste uložili, je správná, je příjem e -mailů technicky zajištěn a zejména není zabráněno spamovými filtry.


§ 3 Zvláštní dohody o nabízených metodách plateb


(1) Platba přes Klarna
Ve spolupráci s Klarna Bank (Publ), Sveafen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme následující možnosti plateb.
Platba je prováděna Klarna:

 

  • Sofortüberweisung: K dispozici v Německu. Váš účet je zatěžován okamžitě po předložení objednávky.


Více informací a podmínek Kleishone najdete zde. Obecné informace o Klarně najdete zde. Vaše osobní údaje poskytne Klarna v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi
jednal s předpisy o ochraně údajů v Klarnas.


Více informací o Klarně najdete zde. Aplikaci Klarna najdete zde.


§ 4 Návratová práva, uchování titulu


(1) Můžete vykonávat pouze právo na udržení, protože se jedná o nároky ze stejného smluvního vztahu.
(2) Zboží zůstává naším majetkem, dokud nebude kupní cena zaplacena v plné výši.


§ 5 Záruka


(1) Existují práva na právní odpovědnost.


(2) Jako spotřebitel jste požádáni o okamžitou kontrolu zboží z hlediska úplnosti, zjevných vad a poškození dopravy, když jsou doručeny, a informujete nás o stížnostech a co nejdříve co nejdříve. Pokud nedodržíte, nemá to žádný dopad na vaše nároky na zákonné záruky.


(3) Pokud se jako charakteristika zboží odchyluje od objektivních požadavků, je odchylka považována za dohodnutou pouze tehdy, pokud byla o ně informována před předložením prohlášení o smlouvě a odchylka byla výslovně a samostatně dohodnuta mezi smluvními stranami.


Oddíl 6 zákona, místo výkonu, místo jurisdikce


(1) Platí německé právo. V případě spotřebitelů se tato volba zákona použije pouze v případě, že ochrana poskytnutá povinnými ustanoveními práva obvyklého pobytu spotřebitele není stažena (zásada dávek).


(2) Místo výkonu pro všechny služby z obchodních vztahů s námi a místo jurisdikce je naše křeslo, pokud jde o vás
Ne spotřebitelé, ale obchodníka, právnické osoby podle veřejného práva nebo zvláštních fondů. Totéž platí, pokud nemáte obecné místo v Německu nebo v EU nebo místo pobytu nebo obvyklé pobyt v době žaloby, není známo. Oprávnění zavolat soudu na jiné právní místo jurisdikce zůstává nedotčena.


(3) Ustanovení zákona o prodeji OSN výslovně se nepoužijí.


II. Informace o zákazníka


1. Identita prodejce


Sobuy Commercial Gmbh
Nový Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Německo
Telefon: 040/63307924
E-mail: info@sobuy-hop.de


Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní online vypořádání sporů (platforma OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.


2. Informace o uzavření smlouvy


Technické kroky k uzavření smlouvy, uzavření samotné smlouvy a možností opravy jsou prováděny v souladu s předpisy „stavu smlouvy“ našich obecných smluvních podmínek (část I.).


3. Smluvní jazyk, úložiště textu smlouvy


3.1. Smluvní jazyk je německý.


3.2. Neukládáme text celé smlouvy. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku lze údaje o smlouvě vytisknout nebo elektronicky zajištěny prostřednictvím tiskové funkce prohlížeče. Po obdržení objednávky od nás budou údaje o objednávce, zákonné informace pro smluvy o vzdálenosti a obecné podmínky zasílány e -mailem.


4. Kódy chování


4.1. Do čestného kodexu jsme předložili důvěryhodné obchody GmbH, viditelné na:
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.


5. Základní rysy zboží nebo služby


Základní rysy zboží a/nebo služby najdete v příslušné nabídce.


6. Ceny a modality plateb


6.1. Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny. Obsahují všechny cenové složky včetně všech daní.


6.2. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty do kupní ceny. Lze je vyvolávat na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce pomocí odpovídajícího tlačítka, jsou zobrazeny samostatně během procesu objednávání a musí být neseny vy, pokud není dohodnuta doručení bez přepravy.


6.3. Metody platby, které máte k dispozici, jsou zobrazeny pod odpovídajícím tlačítkem na našem webu nebo v příslušné nabídce.


6.4. Pokud není uvedeno jinak v jednotlivých metodách plateb, jsou nároky na platbu z uzavřené smlouvy okamžitě splatné k platbě.


7. Podmínky dodání


7.1. Podmínky dodání, datum dodání a v případě potřeby existující omezení doručení lze nalézt pod odpovídajícím tlačítkem na našem webu nebo v příslušné nabídce.


7.2. Pokud jste spotřebitelé, je zákonem regulováno, že riziko náhodného zkázy a náhodné zhoršení prodané věci se vám převede pouze během odeslání s převodem zboží, bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěna nebo nepojištěna. To se nevztahuje, pokud jste zadali dopravní společnost, která není pojmenována podnikatelem nebo osobou, která by jinak měla zamýšlet provést odeslání.


8. Zákon o zákonném odpovědnosti


Odpovědnost za vady je založena na nařízení o „záruce“ v našich obecných podmínkách (část I).


Tyto podmínky a informace o zákaznících byly vytvořeny a budou vytvořeny prodejci specializující se na IT zákon
trvale zkontroloval právní shodu. Handlerbund Management Ag zaručuje právní jistotu textů a je odpovědný v
Případ varování. Více informací najdete na adrese: https://www.haendlerbund.de/de/behensicherheit/agbservice.


Poslední aktualizace: 01.01.2022

Nákupní podnik (0)

Váš nákupní vozík je v tuto chvíli prázdný.