Informační závazek podle čl. 13 GDPR

Informační závazek podle čl. 13 GDPR

 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás zvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě právních ustanovení obecného nařízení o ochraně údajů a federálního zákona o ochraně údajů.

 

Sobuy Commercial GmbH shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pod níže uvedenými řádky:

 

Účel zpracování dat

Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně pro provádění smlouvy nebo pro splnění smluvních nebo předběžných závazků.

 

Hodnota/ právní základ

Poskytování osobních údajů je nezbytné k uzavření smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1B GDPR. Smlouva nelze uzavřít bez poskytnutí údajů.

 

Datové úložiště

Následující údaje jsou shromažďovány pro implementaci smluvního vztahu:

 

 

  • Osobní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození atd.)
  • Kontaktní údaje (telefon, fax, pošta ...)

 

 

Převod na třetí strany

Údaje jsou předány nebo přenášeny následujícím příjemcům pro provedení současného smluvního vztahu a také zde zpracovávají za účelem provedení smlouvy:

 

 

  • Administrativní software
  • Daňový úřad
  • Furstinger
  • Poskytovatel služeb
  • Daňový úřad

 

 

 

Délka ukládání dat

Data budou okamžitě odstraněna, pokud skladování již není nutné nebo neexistují žádné požadavky na komerční nebo daňové právo.

 

 

Přenos vašich údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Neexistuje žádný přenos do třetích zemí (mimo Evropskou hospodářskou oblast - EEA).

 

Vaše práva

Máte právo na informace o dotyčných osobních údatech, na opravu, vymazání nebo omezení zpracování a právo na přenositelnost dat.

Pokud jste souhlasili se zpracováním dat, máte právo kdykoli zrušit souhlas. Zákonnost zpracování dat, dokud zrušení nezůstane nedotčena.

 


 

Stížnost dozorčímu orgánu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo vaše nároky na ochranu údajů byly jinak porušeny způsobem, máte právo stěžovat si na následující dozorčí pravomoc:

 

Zástupce státu pro ochranu údajů

Hamburský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací

Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg - 7. patro

Tel.: 040-42854-4040

Fax: 040-42854-4000

E-mailem: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 

 

Můžete nás oslovit pod následujícími kontaktními údaji:

 

Sobuy Commercial Gmbh

Nový Höltigbaum 6

22143 Hamburg

Tel.: 040-537984-900

Fax: 040-537984-909

 

Úředník pro ochranu údajů

Paní Winter se můžete dostat na:

Telefon: (040) 5 40 90 31-50

E-mailem: datenschutz@companycheck-deutschland.de

Adresa: Schillerstr. 47/49, 22767 Hamburg

 

 

 

Nákupní podnik (0)

Váš nákupní vozík je v tuto chvíli prázdný.