Směrnice dat

Podmínky použití pro naši stránku fanoušků na Facebooku

 • 1 Rozsah tohoto vyloučení odpovědnosti

Pro použití této stránky fanoušků na Facebooku se použijí následující podmínky použití mezi uživatelem a operátorem stránky ventilátoru (dále jen „poskytovatel“).

Použití je povoleno pouze tehdy, pokud jako uživatel přijmete tyto podmínky použití.

 • 2 Pokyny k odpovědnosti o obsahu na naší stránce fanoušků na Facebooku

Obsah této stránky fanoušků na Facebooku je vytvořen s největší možnou péčí. Poskytovatel však nezaručuje správnost, úplnost a topicialitu poskytovaného obsahu. Obsah stránky fanoušků Facebooku se používá na vlastním riziku uživatele. Obzvláště označené články odrážejí názor příslušného autora a ne vždy stanovisko poskytovatele.

 • 3 externí odkazy na naší stránce fanoušků na Facebooku

Tato stránka fanoušků Facebooku obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Tyto webové stránky jsou odpovědností příslušných operátorů. Při propojení externích odkazů poté poskytovatel zkontroloval zahraniční obsah, ať už dochází k nějakému zákonnému porušení. V té době nebyla patrná žádná zákonná porušení. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí design a na obsah propojených stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijímá obsah za odkazem nebo odkazem. Neustálá kontrola externích odkazů není pro poskytovatele přiměřená bez konkrétních odkazů na zákonná porušení. V případě znalostí o zákonném porušení však budou tyto externí odkazy okamžitě odstraněny.

 • 4 povinnosti jako uživatelé naší stránky fanoušků na Facebooku

(1) Jako uživatel se zavádíte, že na naši stránku fanoušků Facebooku nebudete zveřejňovat žádné příspěvky / komentáře, které porušují tato pravidla, dobré zvyky nebo jinak proti platným německým zákonem. Jsou obzvláště zakázány

 •  publikovat urážlivý nebo nepravdivý obsah;
 • Použití chráněného obsahu bez povolení zejména, zejména podle zákona o autorských právech a ochranných známkách;
 • jednat v rozporu s konkurenceschopností;
 • Reklama na stránce fanoušků Facebooku bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele. To platí také pro to, že je to propojení opatrné reklamy, jako je propojení vaší vlastní stránky fanoušků nebo webu s nebo bez beigext v komentářích nebo v článcích.

(2) Poskytovatel má právo odstranit příspěvky a připomínky, pokud by mohly obsahovat zákonné porušení.

(3) Jako uživatel se zavádíte zkontrolovat je před zveřejněním příspěvků a komentářů, zda tyto informace obsahují, že nechcete publikovat. Vaše příspěvky a témata lze zaznamenávat ve vyhledávačích, a tak i po celém světě. Vyloučen je nárok na odstranění nebo opravu takových položek pro vyhledávače.

(4) Pokud by třetí strany nebo jiní uživatelé využili poskytovatele z důvodu možného porušení zákona, které a) vyplynují z obsahu, který nastavili jako uživatelé na stránce fanoušků Facebooku a/nebo b) z použití poskytovatele Stránka fanoušků, pokud se objevíte jako uživatel, se zavěsujte jako uživatel, poskytovatel jakýchkoli nároků, včetně nároků na odškodnění, a uhradí poskytovateli náklady, které vzniknou v důsledku možného porušení. Poskytovatel je propuštěn zejména z nákladů na nezbytnou právní obranu. Poskytovatel je oprávněn požadovat od vás jako uživatele odpovídající zálohu. Jako uživatel jste povinni podporovat poskytovatele informacemi a dokumenty v právní obraně proti třetím stranám. Všechna další práva a nároky na náhradu škody od prodejce nejsou ovlivněny. Pokud jste jako uživatel neodpovídají za možné porušení, výše uvedené povinnosti neexistují.

 • 5 práv na ochranu autorských práv a doplňků

(1) Obsah zveřejněný na této stránce fanoušků na Facebooku podléhá německému zákonu o autorských právech a doplňkové ochraně. Jakékoli vykořisťování neschválené německým zákonem o autorských právech a doplňkové ochraně vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného držitele práv. To platí zejména pro reprodukci, zpracování, překlad, skladování, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou jako takové označeny. Neoprávněná reprodukce nebo předávání individuálního obsahu nebo úplných stránek není povoleno a potrestán. Je povolena pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití.

(2) Prezentace této webové stránky v zahraničních rámcích je povoleno pouze s písemným svolením.

 • 6 Ochrana dat na Facebooku / na tlačítku „Like“

(1) Poskytovatel této stránky fanoušků na Facebooku používá pluginy z poskytovatele Facebook.com, který poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Uživatel našeho webu, na kterém je nainstalován plugin Facebooku, je poukázán na to, že plugin vytvoří připojení k Facebooku, což znamená, že plugin se provádí na webu.

(2) Použití také předává data na server na Facebooku, který obsahuje informace o návštěvách vašeho webu na naší domovské stránce. Pro přihlášené uživatele Facebooku to znamená, že data využití jsou přiřazena k vašemu osobnímu účtu na Facebooku. Jakmile aktivně použijete plugin Facebook jako přihlášeného uživatele Facebooku (např. Kliknutím na tlačítko „jako“ nebo pomocí funkce komentáře) budou tato data přenesena a zveřejněna na váš účet na Facebooku. Tomu se můžete vyhnout pouze odhlášením z účtu na Facebooku.

(3) Není nám známo, které údaje ukládají a používají Facebook. Jako uživatel stránky fanoušků musíte proto očekávat, že Facebook také uloží vaše akce na stránce fanoušků bez mezer.

(4) Facebook přijímá vaši IP adresu, typ procesoru a verzi prohlížeče kliknutím na tlačítko „jako“. Prostřednictvím vaší IP adresy by Facebook mohl určit vaši identitu a návyky v rámci tohoto profilu prostřednictvím vaší IP adresy a skutečného jména, pokud jste ji uvedli do svého profilu na Facebooku. Pokud se vždy přihlásíte prostřednictvím tohoto uživatelského profilu na Facebooku, Facebook by mohl zjistit zejména vaše preference, kontakty a životní styl.

 • 7 dalších předpisů

(1) Jinak jsou obecné podmínky používání Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko podhttps://www.facebook.com/terms.php

(2) Pokud jde o ochranu údajů na Facebooku, vezměte prosím na vědomí následující informace o ochraně údajů z Facebooku Ireland Limited:https://www.facebook.com/about/privacy/

Zdroj: Volný, uvolnitZřeknutí se odpovědnosti fanoušků na Facebooku zJurAforum.DE PRÁVNÍ PRÁVO.

 

Nákupní podnik (0)

Váš nákupní vozík je v tuto chvíli prázdný.